ההבדלים בין עוסק פטור לעוסק מורשה

החוק בישראל מחייב כל עסק להירשם ברשויות המס תחת אחת מ-3 האפשרויות הבאות:
עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ. בפוסט זה נתייחס להבדל בין שתי האפשרויות הראשונות: עוסק פטור ועוסק מורשה (פתיחת חברה בע"מ היא מורכבת יותר ועל כך נרחיב בפוסט אחר).

עוסק פטור
"עוסק פטור" (בעבר נקרא "עוסק זעיר") הוא האפשרות הנוחה ביותר למי שפותח/ת עסק קטן שמחזור עסקאותיו השנתי אינו עולה על 107,692 ₪ (נכון לשנת 2023).
חשוב לציין כי בנוגע למס הכנסה, לעוסק פטור חובת התנהלות זהה כמו לעוסק מורשה.
עוסק פטור אינו מחויב בתשלום מע"מ ואף לא גובה מע"מ מלקוחותיו, ואינו נדרש בדיווח חודשי למע"מ. יחד עם זאת, הוא מחויב בהגשת דו"ח שנתי וכמו כן מחויב פעם בשנה להגיש למע"מ דיווח על היקף מחזור העסקאות השנתי.
להבדיל מעוסק מורשה, שנדרש להנפיק חשבונית מס על כל עסקה, עוסק פטור נדרש להנפיק קבלות על עסקאותיו (שכאמור אינן נושאות מע"מ).

עוסק מורשה
כל עוסק שמחזור עסקאותיו השנתי עובר את הסכום הנ"ל (​107,692 ₪ נכון לשנת 2023) מחוייב להירשם ברשויות המס כ"עוסק מורשה", וככזה הוא מחויב בגביה ותשלום של מע"מ.
יחד עם זאת חשוב לציין שבעלי מקצועות חופשיים מסוימים חייבים להירשם כעוסק מורשה גם אם מחזור העסקאות שלהם הוא מתחת לתקרת העוסק הפטור, למשל רופאים, אדריכלים, עורכי דין, רואי חשבון, טכנאים ועוד.
עוסק מורשה נדרש להוציא חשבונית מס עבור כל עסקה, וברגע קבלת התשלום עליו להנפיק קבלה. כאמור, הוא מחויב בהגשת דו"ח שנתי ובנוסף לכך מחויב בדיווח חודשי למע"מ וכן בגבייה ותשלום של מע"מ.

היתרונות והחסרונות של כל אפשרות
נדגיש כי לכל עוסק (ולכל תחום עיסוק) ישנם מאפיינים שונים המשפיעים על ההחלטה כיצד לרשום את העסק, וביניהם: ההכנסה השנתית המשוערת, תחום העיסוק, סוג הלקוחות ועוד. לכן, לפני פתיחת עסק מומלץ להיוועץ בגורם מקצועי.
היתרונות הבולטים של העוסק הפטור נובעים מכך שהוא אינו נדרש לִגבות או לשלם מע"מ ו/או לדווח למע"מ (למעט הצהרה פעם בשנה), ולפיכך ההתנהלות השוטפת פשוטה יותר ואף יוצרת חיסכון בהוצאות הניהול החשבונאי השוטף.
מצד שני, העוסק הפטור אינו יכול לבצע קיזוז הוצאות על חשבון תשלומי המע"מ. המשמעות היא שבעת רכישת ציוד הנדרש לעבודה (למשל תוכנה, חומרי גלם וכיו"ב) – העוסק הפטור נושא במלוא כובד התשלומים למע"מ.

החסרונות של העוסק המורשה הם כאמור, החובה להתנהל מול מע"מ: בנוסף לדיווחים השנתיים הוא מחויב בדיווח חודשי למע"מ ובגבייה ותשלום של מע"מ, מה שמחייב עבודה חשבונאית מורכבת ויקרה יותר.
מצד שני, העוסק המורשה (לעומת העוסק הפטור) נתפס כעסק רציני יותר המסוגל, בין השאר, לתת מענה לארגונים גדולים (הדורשים להתנהל מול חשבוניות ואינם מסתפקים בקבלות). העוסק המורשה יכול לקזז חלק מהוצאות המע"מ מתוך תשלומי המע"מ שעליו לשלם, והוא אינו חושש לצמוח ולהגדיל את הכנסותיו (התנהלות בריאה ומומלצת לכל עסק).

לסיכום – קיימים הבדלים רבים בין "עוסק פטור" לבין "עוסק מורשה". בבחירת צורת הרישום יש לקחת בחשבון פרמטרים רבים מעבר לתקרת ההכנסה השנתית, ובכל מקרה מומלץ להתייעץ עם גורם מקצועי כגון יועץ מס או רואה חשבון.

לקביעת שיחת היכרות צרו איתנו קשר