הנהלת חשבונות כפולה או חד צידית?

הנהלת חשבונות חד צידית והנהלת חשבונות כפולה הן שתי שיטות של הנהלת חשבונות, השונות זו מזו הן בהתנהלות השוטפת והן בעסקים המחוייבים לפעול על פיהן.

הנהלת חשבונות חד צידית
מדובר בשיטת החשבונאות הבסיסית, שמציגה את הערך הכספי של קנייה ומכירה של עסק קטן.
למשל, חנות קטנה לציוד משרדי רוכשת ציוד מאחד מספקיה (למשל בית מלאכה שמייצר עפרונות). החנות רושמת את הרכישה כ"קניות", כלומר כהוצאה עסקית. כאשר החנות תמכור מוצר ללקוח היא תרשום את ההכנסה כ"מכירות".
שיטת הנהלת חשבונות זו היא פשוטה ובסיסית, וכאמור מתאימה לעסק קטן.

הנהלת חשבונות כפולה (חשבונאות דו-צידית)
שיטה זו מורכבת יותר ונועדה, בנוסף לתיעוד הערך הכספי של הקנייה והמכירה, לספק מידע נוסף על הנכסים וההתחייבות שנוצרו כתוצאה מפעולת הקנייה או המכירה.
למשל, כשאותה חנות לציוד משרדי משלמת לאחד מספקיה באמצעות המחאה (צ'ק) – בחשבונאות הכפולה יתייחסו לא רק להוצאה הכספית אלא גם לעובדה שהתשלום בוצע באמצעות המחאה. במילים אחרות, הנהלת החשבונאות הכפולה מתייחסת גם לאופן שבו העסקה משפיעה על ההתחייבויות והנכסים של העסק.

נדגיש שהוראת החוק לקיים חשבונאות כפולה (דו-צידית) חלה על חברות, וכן על עסקים שמקיימים תנאים שונים, למשל (להלן דוגמאות והרשימה ארוכה יותר):
עסקים שמחזור העסקאות השנתי שלהם עולה על 2,150,000 ש"ח.
יצרנים שמחזור העסקאות השנתי שלהם עולה על 3,800,000 ש"ח.
יצרנים שמעסיקים 18 מועסקים או יותר, ועוד…

לסיכום – החשבונאות הכפולה, לעומת החשבונאות החד-צידית, מספקת מידע על היבטים נוספים של עסקאות הקנייה והמכירה (בנוסף לגובה הסכום), שהחשבונאות החד-צידית מתעלמת מהם. על פי הוראות מס הכנסה, הארגונים המחוייבים בניהול הנהלת חשבונות כפולה הם חברות בע"מ וכן עסקים המקיימים תנאים מסויימים.

לקביעת שיחת היכרות צרו איתנו קשר